Digital storytelling.

Historie opowiadane przez naszych przodków w formie legend lub opowieści miejskich zawsze miały dużą moc
i potrafiły rozbudzić wyobraźnię. Zobacz jak można kreatywnie opowiadać historie wykorzystując nowoczesne cyfrowe narzędzia jakimi są smartfon i rzeczywistość rozszerzona. Najwyższy czas zaprzyjaźnić się ze swoim telefonem
i wykorzystać go w działaniu edukacyjnym jeszcze mocniej.

Nauczyciele nauczą się, jak wykorzystać smartfony i rzeczywistość rozszerzoną (AR) do tworzenia angażujących i wizualnie atrakcyjnych opowieści, które przemówią do uczniów na wielu poziomach. Omówimy, jak digital storytelling może wspierać myślenie krytyczne i kreatywne, rozwijanie empatii, budowanie silnych relacji, wspieranie kreatywności oraz ułatwianie zrozumienia i zapamiętywania treści, zachęcając uczniów do aktywnej interakcji i współpracy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne narzędzia i pomysły, które pozwolą im wzbogacić proces nauczania i zainspirować młodych ludzi do twórczego myślenia i wyrażania siebie.

Szkolenie
Czas: ok.: 1,5h

Zapytaj lub zamów

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!