Kreatywne wykorzystanie smartfona na lekcjach cz.1 i 2

Kreatywne wykorzystanie smartfona na lekcjach cz.1 i 2.

Część 1 Omówienie technologii poznanie aplikacji i możliwości naszych telefonów,

W dzisiejszych czasach smartfony to znacznie więcej niż urządzenia do wysyłania SMS-ów, prowadzenia rozmów czy robienia zdjęć. Są to zaawansowane superkomputery, które mieszczą się w naszych kieszeniach i torebkach, oferujące możliwości porównywalne z superkomputerami z przeszłości.

Na naszym szkoleniu pokażemy, jak nauczyciele mogą wykorzystać te potężne narzędzia w edukacyjnym kontekście. Omówimy, jak czujniki i funkcje dostępne w nowoczesnych smartfonach mogą przekształcić je w wirtualne laboratoria, otwierając nowe, niezbadane dotąd możliwości dla nauczania i uczenia się.

Skupimy się na praktycznych i kreatywnych sposobach wykorzystania smartfonów w klasie, od eksperymentów naukowych po projekty artystyczne i multimedialne. Szkolenie to jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą włączyć nowoczesne technologie do swoich metod nauczania, czyniąc lekcje bardziej angażującymi i interaktywnymi dla uczniów

Czas: 2h

Częśc II  Po poznaniu grupy docelowej i ich przynależności do konkretnych przedmiotów/dziedzin realizujemy szkolenie z praktycznego wykorzystania aplikacji

Praca w konkretnych aplikacjach wg. scenariuszy przygotowanych zajęć.

Warsztaty praktyczne

Czas: 2h

Zapytaj lub zamów

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!